မိုးျပာဂိုဏ္းအား အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သီးျခား ၀ိနည္းဓိုရ္ အဖြဲ႕ အမွတ္ (၁၇။ ၂၀၁၁) က ရွင္ဉာဏ ဦးေဆာင္ေသာ မိုးျပာဂိုဏ္းသားတို႕၏ အယူ၀ါဒအေပၚ အဓမၼ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေၾကညာ ခဲ့ေၾကာင္းအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀ိနိစၦယအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ မိုးျပာ ဂိုဏ္းသားတို႔၏ အယူ၀ါဒအေပၚ ဓမၼ-အဓမၼ အျငင္းပြားျခင္းကို ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶေဒသနာေတာ္ အဆံုးအမမ်ားကိုမလိုက္နာဘဲ အတိတ္ဘ၀၊ အနာဂတ္ဘ၀၊ ၃၁ ဘံုႏွင့္ သံသရာမရွိ ဟူေသာ ႐ုပ္၀ါဒအယူ ကိုယူကာ ပိဋကတ္ေတာ္သံုးရပ္ႏွင့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒကို တီထြင္ေဟာၾကားေသာ ဓမၼ ၀ိဟာရီ အမည္ခံ ရွင္မိုးျပာ (ေခၚ) ရွင္ဉာဏ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ အဓမၼ၀ါဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူရာတြင္ ေစာဒက ဆရာေတာ္မ်ားက တင္ျပထားေသာ ေစာဒကလႊာ ၅၂ ခ်က္ႏွင့္တကြ ဆံုးျဖတ္ၿပီး အဓမၼ၀ါဒ အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သွ်င္ဥကၠ႒၏ လူေသလူျဖစ္၀ါဒါႏု ၀ါဒ၀ိနိစၦယ၊ ဓမၼနီတိ၀ါဒ၀ိနိစၦယ၊ ျမစ္ႀကီးနား ၀ိစိတၱသာရ၀ါဒ၀ိ နိစၦယ၊ မိုးညႇင္း ဦးေခမိႏၵႏွင့္ ဦး၀ိစိတၱသာရ၀ါဒ ၀ိနိစၦယ၊ အႏု၀ါဒါမိက႐ုဏ္း ၀ိနိစၦယႏွင့္ ေက်ာက္သေဘၤာ၀ါဒ၀ိနိစၦယ အဓမၼ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား စာအုပ္မ်ားပါ အဓမၼ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေသာ အခ်က္ ၂၅ ခ်က္ကိုလည္း အဓမၼ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ စိစစ္ေၾကညာခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သီးျခား၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ထံ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ကလည္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဓမၼစက္ျဖင့္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း အဓမၼ၀ါဒမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထပ္ဆင့္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ဩ၀ါဒမိန္႔ၾကားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၄၆ (၂ – ၈ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁)

ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ေဆာင္းပါး

ပစၥဳပၸာန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (ေခၚ) မိုးျပာဂိုဏ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းရရွိသမွ်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: